Primära periodiska förlamningen

Primär periodisk paralys är en sällsynt grupp av autosomala dominanta störningar kännetecknade av episodisk muskelsvaghet eller paralys.

Läkemedel

Kategorier

  • behandlingsalternativ

Mer information

  • Muskeldystrofi