Sponsrade länkar

proteinuri

Proteinuri uppstår när det finns en betydande mängd protein närvarande i urinen när de testas.

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion
Sponsrade länkar