Protetiska hjärtklaffar, Vävnadsventiler - trombosprofylax

Protetiska hjärtklaffar är indelade i mekaniska och vävnadsventiler.

Läkemedel

Kategorier