Sponsrade länkar

Psykos

Psykos är en förlust av kontakt med verkligheten, vanligen inklusive vanföreställningar (falska föreställningar om vad som sker eller vem man är) och hallucinationer (syn- och hörsel saker som Arent där).

Läkemedel

Underliggande ämnen

 • Drug psykos

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • Psykiska störningar
Sponsrade länkar

Mer information

 • Akut Delirium
 • förändrad mental status
 • Alzheimer Disease
 • Aspergers syndrom
 • Autism Spectrum Disorder
 • bipolär sjukdom
 • kortvarig psykotisk störning
 • kognitiv beteendeterapi
 • kognitiva störningar efter traumatisk hjärnskada
 • demens
 • Hallucinationer
 • Humörstörningar
 • Psychiatric Hallucinationer