Q Fever

Alternativa namn: Query feber

Q-feber är en bakteriell infektion som kan påverka lungorna, lever, hjärta, och andra delar av kroppen.

Läkemedel

  • doxycyklin
  • Minocin för injektion
  • minocyklin

Kategorier

Mer information

  • Q-feber