Sponsrade länkar

Råtta-bite Fever

Råtta-bite Feber är en enda beteckning för två bakteriella sjukdomar associerade med rått bites, en orsakad av Streptobacillus moniliformis (Haverhill feber), den andra genom Spirillum minus (även kallad S. minor).

Läkemedel

Kategorier

  • behandlingsalternativ
Sponsrade länkar