Radiografisk Exam

Avbildningstekniker som använder elektromagnetisk strålning, inklusive röntgen, CT-scanning, nukleär avbildning, för att visa de inre strukturer i kroppen.

Läkemedel

  • Reglan
  • metoklopramid

Kategorier