retinopati Profylax

Åtgärder som vidtagits för att förhindra retinopati - en sjukdom i näthinnan vilket resulterar i försämring eller synförlust

Läkemedel

Kategorier