Salmonella Enteric Fever

Tyfus och paratyfoid feber, ofta kollektivt kallade 'Enteric Fever', är sjukdomar som orsakas av bakterier som kallas Salmonella typhi och Salmonella paratyphi.

Obehandlad kan sjukdomen pågå i tre till fyra veckor och är dödligt i cirka tio procent av fallen.

Läkemedel

Mer information

  • tyfus