Sponsrade länkar

sarkoidos

Sarkoidos är en sjukdom av okänd orsak där inflammation uppstår i lymfkörtlarna, lungor, lever, ögon, hud och / eller andra vävnader.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • behandlingsalternativ
Sponsrade länkar

Mer information

  • Sarkoidos
  • Sarcoidosis
  • Sarcoidosis