Sponsrade länkar

Schilling-test

Detta test mäter mängden av vitamin B12 i urinen efter intag av en dos av B12.

Läkemedel

Sponsrade länkar