Seasonal Affective Disorder

Seasonal affective disorder (SAD) är en typ av depression som uppstår vid en viss tidpunkt på året, vanligen på vintern.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • Seasonal Affective Disorder
  • Antidepressiva