seborroisk keratos

Seborroisk keratos är ett tillstånd som orsakar noncancerous vårtliknande utväxter på huden.

Läkemedel

  • Eskata
  • väteperoxid

Mer information

  • Seborroisk keratos
  • seborroisk keratos