Sponsrade länkar

Sexuell dysfunktion, SSRI Induced

Alternativa namn: Antidepressiv-inducerad sexuell dysfunktion, SSRI sexuell dysfunktion

Sexuell dysfunktion kan orsakas av att ta vissa läkemedel, såsom en SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare).

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • Sexuell hälsa
  • kvinnlig sexuell dysfunktion