skelning

Skelning innebär avvikelse harmonisering av ett öga i förhållande till den andra.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • Korsade Eyes (skelning)