Small Intestine Intubation

Insättning av en rörformig anordning in i tunntarmen.

Läkemedel

  • metoklopramid
  • Reglan

Kategorier