Solbränna

Skin bränd av solexponering eller annan ultraviolett ljus.

Läkemedel

Mer information

  • Kontaktdermatit
  • Eksem
  • Eksem hos barn
  • Solbränna
  • Solbränna