Stress Ulcer Profylax

Åtgärder som vidtagits för att förhindra en stress sår, ett sår i tolvfingertarmen i en patient med omfattande ytliga brännskador, intrakraniella lesioner eller allvarlig kroppsskada.

Läkemedel

 • ranitidin
 • Protonix
 • pantoprazol
 • Carafate
 • Zantac
 • sukralfat
 • Zantac 150
 • Protonix IV
 • Deprizine
 • Berkley och Jensen Acid Reducer Maximal Styrka
 • CareOne Acid Reducer
 • Sunmark Acid Reducer Maximal Styrka
 • Tagamet
 • cimetidin
 • Equaline Halsbränna Relief
 • aluminiumhydroxid / magnesiumhydroxid
 • Tagamet HB
 • Alamag
 • Equaline Acid Reducer

Kategorier

 • Behandlingsalternativ
 • Gastrointestinal Disorders
 • magsår