Sponsrade länkar

Stress Ulcer Profylax

Åtgärder som vidtagits för att förhindra en stress sår, ett sår i tolvfingertarmen i en patient med omfattande ytliga brännskador, intrakraniella lesioner eller allvarlig kroppsskada.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Gastrointestinal Disorders
  • magsår
Sponsrade länkar