Svår Mood Dysreglering

Alternativa namn: SMD

Svår Mood Dysreglering är en pediatrisk stämning sjukdom som kännetecknas av extrem irritabilitet och hyperaktivitet, men utan maniska episoder som är typiska för bipolär sjukdom.

Läkemedel

  • risperidon
  • citalopram
  • metylfenidat

Kategorier