Sponsrade länkar

tardiv dyskinesi

Tardiv dyskinesi är ofrivilliga rörelser, särskilt av den nedre ytan, som utvecklas efter exponering för en grupp av läkemedel som är kända som neuroleptika.

De mest vanligen använda felande neuroleptika är typiska (t.ex. gamla generationen) antipsykotiska läkemedel, såsom haloperidol, trifluoperazin, eller flufenazin.

Tillståndet kan vara reversibel, om redovisas i de tidigaste stadierna, genom att stoppa smittämnen, men kan vara permanent.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information

  • extrapyramidala symtom