Tinnitus

Tinnitus (ibland kategorins tinnitus eller tinnitis och även bara kallas "ringande öron") är den medicinska termen för uppfattningen av ljud när ingen extern ljud förekommer.

Läkemedel

  • alprazolam
  • nortriptylin

Kategorier

  • behandlingsalternativ

Mer information

  • Tinnitus
  • Tinnitus
  • Tinnitus