transversell myelit

Transversell myelit (TM) är en sjukdom som orsakas av inflammation i ryggmärgen.

Läkemedel

  • gabapentin
  • ibuprofen
  • paracetamol
  • metylprednisolon
  • sertralin
  • naproxen
  • Proprinal
  • Flanax smärtstillande
  • dexametason

Kategorier

Mer information

  • transversell myelit