Sponsrade länkar

Tromboembolisk stroke Profylax

Åtgärder vidtas för att förhindra en tromboembolisk stroke, bildandet av en blodpropp (tromb) inuti en av blodkärlen, stoppa blodflödet till en del av hjärnan.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • centrala nervsystemet
  • Cerebral Vascular Disorder
Sponsrade länkar