Tromboembolisk stroke Profylax

Åtgärder vidtas för att förhindra en tromboembolisk stroke, bildandet av en blodpropp (tromb) inuti en av blodkärlen, stoppa blodflödet till en del av hjärnan.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • centrala nervsystemet
  • Cerebral Vascular Disorder