Tuberkulos, Profylax

Åtgärder som vidtagits för att förhindra infektion med Mycobacterium tuberculosis.

Läkemedel

Kategorier