Urinvägs Stones

Alternativa namn: Bladder calculi, Stenar i urinblåsan, njursten, Renal Tract Stones, Stenar, urinblåsa

Stenar i urinblåsan är hårda buildups mineral som bildas i urinblåsan.

Läkemedel

Underliggande ämnen

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • Nedsatt njurfunktion

Mer information

  • stenar i urinblåsan