Sponsrade länkar

utbytestransfusion

Avlägsnande av det mesta av en patients blod följt av införande av en lika stor mängd från donatorer.

Synonym: blodtömning transfusion, substitution transfusion, total transfusion.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar