Utspänd buk Före abdominal röntgen

Abdominal röntgen kan användas som ett diagnostiskt verktyg när det finns utspänd buk, ett tillstånd där buken (magen) känns full och tät.

Läkemedel

Kategorier