Venomous ormbett

En bit av en giftig orm.

Läkemedel

Kategorier

  • Behandlingsalternativ
  • toxiska reaktioner Inkl drog och missbruk

Mer information

  • Black Widow Spider Bite
  • Brown enstöring Spider Bite
  • ormbett