von Willebrands sjukdom

Denna medfödd sjukdom, som orsakas av en brist av en blodfaktor som främjar trombocytadhesion, kännetecknas av långvarig blödning och dålig blodkoagulation.

Läkemedel

Kategorier

Mer information

  • Förvärvade Von Willebrand Syndrome
  • blödningsrubbningar
  • Congenital von Willebrands sjukdom