Sponsrade länkar

5HT3-receptorantagonister

5-HT3-receptorantagonister (även kallade serotoninreceptorantagonister eller serotonin blockerare) är en klass av läkemedel som används för förebyggande och behandling av illamående och kräkningar, i synnerhet sådan som orsakas av kemoterapi, strålningsterapi, eller postoperativt.

Celler som bekläder det gastrointestinala området frigör serotonin när den skadats av kemoterapi och strålningsterapi.

De första generationens 5-HT3-receptorantagonister innefattar dolasetron, granisetron och ondansetron.

Palonosetron är en andra generationens serotonin blockerare.

Läkemedel