Sponsrade länkar

ACE-hämmare

ACE-hämmare (ACE-inhibitorer) är en grupp av läkemedel som huvudsakligen används för att behandla vissa hjärt och njurbetingelser;

De blockerar produktionen av angiotensin II, en substans som smalnar blodkärl och frigör hormoner såsom aldosteron och norepinefrin, genom att hämma ett enzym som kallas angiotensin-omvandlande enzym.

ACE-hämmare kan användas för behandling av följande tillstånd:

De kan också användas för andra villkor som inte nämns här.

ACE-hämmare allt arbete på samma sätt;

Det finns dock skillnader i deras effektivitet att minska blodtrycket, deras biverkningsprofil, och deras förmåga att hindra människor från att dö av en hjärtatrelaterad eller annan orsak.

En granskning av 29 studier1 slutsatsen att trandolapril var den mest effektiva för att minska både systoliskt och diastoliskt blodtryck, medan lisinopril var det minst effektiva och förknippas med den högsta förekomsten av total mortalitet.

När det tas vid den rekommenderade dosen är ACE-hämmare anses säkra.

Några av de mer vanligaste rapporterade biverkningarna med ACE-hämmare inkluderar:

ACE-hämmare kan vara mindre effektivt att sänka blodtrycket hos patienter med afroamerikansk härkomst jämfört med dem utan denna etnicitet.

För en komplett lista över biverkningar, se de enskilda läkemedels monografier.

ACE-hämmare kan också interagera med flera andra mediciner (inklusive NSAID och litium).

1. Sun W, Zhang H, Guo J, et al.

Läkemedel