Sponsrade länkar

ACE-inhibitorer med kalciumkanalblockerande medel

ACE-inhibitorer med kalciumkanalblockeringsmedel är en kombination läkemedel som innehåller både en angiotensinomvandlande enzym-hämmare (ACE-hämmare) och en kalciumkanal blocker.This kombination används ofta för att behandla högt blodtryck.

Ett block ACE inhibitor angiotensin-converting-enzym från att konvertera angiotensin I till angiotensin II.

Kalciumkanalblockerare blockera kalcium från att komma in celler i hjärta och glatt muskulatur i väggarna hos blodkärlen.

Läkemedel

Sponsrade länkar

Mer information