Sponsrade länkar

ACE-inhibitorer med tiazider

ACE-inhibitorer med tiazider är en kombination läkemedel som innehåller både en angiotensinomvandlande enzym-hämmare (ACE-hämmare) och en tiazid.

Ett block ACE inhibitor för angiotensinomvandlande enzym från att konvertera angiotensin I till angiotensin II.

Tiaziddiuretika minska aktiva re-absorption av natrium- och kloridjoner genom att hämma natrium / klorid sam-transportör i distala tubuli.

Läkemedel

Sponsrade länkar