Sponsrade länkar

Angiotensin II-inhibitorer med kalciumkanalblockerare

Angiotensin II-inhibitorer med kalciumkanalblockeringsmedel är en kombination läkemedel som innehåller både en angiotensin Il-inhibitor och en kalciumkanalblockerare.

Läkemedel

Sponsrade länkar

Mer information