Sponsrade länkar

Angiotensin II-inhibitorer med tiazider

Angiotensin II-inhibitorer med tiazider är en kombination läkemedel som innehåller både en angiotensin Il-hämmare och en tiazid.

Läkemedel

Sponsrade länkar

Mer information