Sponsrade länkar

Angiotensinreceptorblockerare

Angiotensinreceptorblockerare (även kallade ARB eller angiotensin Il-inhibitorer) är läkemedel som dilate (bredda) blodkärl, och används vid behandling av tillstånd såsom högt blodtryck (hypertoni), hjärtsvikt, eller njursjukdom hos personer med diabetes.

ARB verkar genom att blockera effekten av en naturlig kemikalie som kallas angiotensin II.

Läkemedel