Sponsrade länkar

Angiotensinreceptorblockerare och neprilysin inhibitorer

Angiotensinreceptorblockerare med neprilysin inhibitorer är en kombination läkemedel som innehåller både en angiotensinreceptorblockerare och en neprilysin inhibitor.

Angiotensinreceptorblockerare (ARB) inhibera aktiveringen av angiotensin II receptor, som orsakar vasodilation, en minskning av aldosteron produktion och minskad vasopressin frigör vilket resulterar i en sänkning av blodtrycket.

Neprilysin inhibering orsakar en ökning av nivåerna av natriuretiska peptider som är viktig för att upprätthålla fluidum och natriumbalansen genom natriures, diures och vasodilatation som reducerar blodtrycket och hjälper hjärtsvikt.

Kombinationen av angiotensinreceptorblockerare och neprilysin hämmare används för att minska risken för komplikationer av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar

Mer information