Sponsrade länkar

Anti-PD-1 monoklonala antikroppar

Programmerad celldöd protein 1 (PD-1) är en hämmande receptor som uttrycks på vissa tumörceller och orsakar nedreglering av immunsystemet genom att reducera T-cellaktivitet.

Läkemedel