Sponsrade länkar

Antiadrenerga medel (central) med tiazider

Centralt verkande antiadrenerg med tiazider är en kombination läkemedel som innehåller både ett centralt verkande antiadrenerg medel med ett tiaziddiuretikum.

Centralt verkande antiadrenerga medel blockerar de andrenerg receptorer i det centrala nervsystemet genom att minska katekolaminer frisättning och verkan.

Tiaziddiuretika minska aktiva re-absorption av natrium- och kloridjoner genom att hämma natrium / klorid sam-transportör i distala tubuli.

& Nbsp;

Läkemedel

Sponsrade länkar

Mer information