Sponsrade länkar

Antiadrenerga medel, centralt verkande

Centralt verkande antiadrenerga medel inhiberar stimulering av centrala nervsystemet alfa-adrenerga receptorer och minska sympatisk stimulering till blodkärlen och hjärtat.

Centralt verkande antiadrenergika agenter gör hjärtat slå långsammare och med mindre kraft och koppla av blodkärlen.

Centralt verkande antiadrenergika medel används för att behandla högt blodtryck.

Läkemedel