Sponsrade länkar

Antiadrenerga medel (perifera) med tiazider

Alfa adrenoreceptorantagonister förhindra stimuleringen av alfa-adrenerga receptorer på nervändarna i det sympatiska nervsystemet.

Sponsrade länkar

Mer information