Sponsrade länkar

Antiadrenerga medel, perifert verkande

Alfa adrenoreceptorantagonister förhindra stimuleringen av alfa-adrenerga receptorer på nervändarna i det sympatiska nervsystemet.

Alfa-adrenoreceptorantagonister klassas antingen som icke-selektiva alfa adrenoreceptorantagonister, alfa-1-selektiva antagonister, alfa2-selektiva antagonister och ergotderivat.

De läkemedel som används som kardiovaskulära medel är alfa-1-selektiva antagonister.

Alfa 1-receptorantagonister också orsaka relaxation av den glatta muskulaturen i urinblåshalsen och prostata kapsel.

Läkemedel