Sponsrade länkar

antidiabetika

Antidiabetika hänvisar till alla olika typer av läkemedel som används vid behandling av diabetes.

Vanliga antidiabetiska medel innefattar:

Vissa är tillgängliga i kombination.

Typ I-diabetes är ett tillstånd där kroppen inte producerar någon insulin.

Personer med typ 2-diabetes har initialt insulinresistens - det är när cellerna i kroppen inte svara på insulin på samma sätt som personer utan diabetes.