Sponsrade länkar

antihistaminer

Antihistaminer är en klass av medel som blockerar histaminfrisättningen från histamin-1-receptorer och är mestadels används för att behandla allergier eller förkylning och influensa, även om vissa första generationens antihistaminer kan också användas för andra förhållanden.

Histamin-1-receptorer är belägna i luftvägarna, blodkärl och mag-tarmkanalen (mage och esofagus).

Antihistaminer är mycket bra på att lindra symptom av en allergisk reaktion, såsom:

Detta gör antihistaminer mycket effektiv vid behandling av:

Första generationens antihistaminer (se förklaring nedan) fungerar också i hjärnan och ryggmärgen, och andra receptorer.

Antihistaminer kan delas in i två huvudkategorier:

Första generationens antihistaminer har utvecklats mer än sjuttio år sedan och är fortfarande i stor utsträckning idag.

Andra generationens antihistaminer utvecklades på 1980-talet och är mycket mindre lugnande än första generationens antihistaminer.

Biverkningar av första generationens antihistaminer kan vara:

Biverkningar av andra generationens antihistaminer kan vara:

Läkemedel