Antikolinerga antiparkinsonmedel

Antikolinerga antiparkinsonmedel eller acetylkolinantagonister blockera muskarina acetylkolinreceptorer och kolinerg nervaktivitet.

Läkemedel

  • benstropin systemisk
  • difenhydramin systemisk
  • Trihexyfenidyl systemisk
  • procyklidin systemisk
  • biperiden system