Sponsrade länkar

Antikolinerga antiparkinsonmedel

Antikolinerga antiparkinsonmedel eller acetylkolinantagonister blockera muskarina acetylkolinreceptorer och kolinerg nervaktivitet.

Läkemedel