Sponsrade länkar

antikolinerga bronkdilaterare

Antikolinerga bronkdilaterare (eller muskarinreceptorantagonister) blockera parasympatiska nerv reflexer som orsakar luftvägarna drar ihop sig, så att tillåta luftpassagerna för att förbli öppen.

Antikolinerga bronkdilaterare används mer för att behandla kronisk obstruktiv lungsjukdom än att behandla astma.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar