antimalariamedel

Antimalariamedel är läkemedel effektiva vid behandling av malaria.

Malariamedel klassificeras efter deras insatser mot olika stadier i livscykeln för parasiten.