Sponsrade länkar

Antipseudomonal penicilliner

Antipseudomonal penicilliner är antimikrobiella medel, som används för att behandla Pseudomonas infektioner.

Antipseudomonal penicilliner ges vanligen med beta-laktamasinhibitorer eftersom som andra penicilliner de är känsliga för hydrolys genom beta-laktamaser (därför inte är konsekvent aktiva mot Staphylococcus, vissa gram-negativa stavar och vissa beta-lactamse producerande gramnegativa anaerober).

Dessa penicilliner när det ges med aminoglykosider arbeta effektivt och undvika utveckling av motståndsbakteriestammar.

Läkemedel

  • piperacillin systemisk