antireumatika

Antireumatika inkluderar läkemedel, som används för att behandla symptomen av reumatoid artrit och de som kan ändra sjukdomsförloppet.

Läkemedel

Kategorier

Mer information