Sponsrade länkar

aromatasinhibitorer

Aromatasinhibitorer är en klass av läkemedel som verkar genom att blockera enzymet aromatas, det enzym som omvandlar androgener till östrogen.

Aromatashämmare är oförmögna att förhindra att äggstockarna från att östrogen, vilket innebär att de endast används för att behandla bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

Det finns tre aromatashämmare: anastrozol, exemestan, och letrozol.

Läkemedel